ATT TÄNKA PÅ

Eftersom kyrkstugorna är kulturskyddade samt är helt byggda i trä har vi vissa regler som vi önskar att våra gäster respekterar.

* Området i kyrkbyn ska i möjligaste mån hållas bilfri och parkering mellan stugorna är inte tillåtet. Detta är framförallt väldigt viktigt ur brandsynpunkt, men skapar samtidigt en trevligare miljö! Fri parkering finns i anslutning till kyrkbyn.

* Ved finns att köpa i receptionen. Vid eldning bör dock största aktsamhet vidtagas! Vidtag även försiktighet med levande ljus och vid grilning i anslutning till stugorna!

* Rökning är ej tillåten!

* På grund av att stugorna är kulturskyddade ber vi alla värna om kyrkstugorna. Det är inte tillåtet att orsaka någon skada i vägg, golv eller övrig inredning


  Öppettider Att tänka på  
Tel: +46 (0) 921 19870 Adress: Kyrkstugorna, Strandplan 25, 961 34 Boden