HISTORIA

1826 delades Lule socken upp i Nederluleå och Överluleå församling. Samma år bestämdes det att en kyrka skulle byggas i Boden; Överluleå församling. 1831 stod kyrkan klar och blev central för bygdens verksamhet. Runt kyrkan växte det fram en kyrkby med kyrkstugor. Man hade planerat att bygga 400, men så många blev det aldrig. 1919 då Boden blev stad fanns det 128 stugor. Idag finns 32 av dessa kvar. Syftet med stugorna var att härbärgera långväga sockenbor när de besökte området vid kyrkobesök, men även vid marknader och ting. En förutsättning för att få bygga en stuga var att man hade minst en mil till kyrkan.När Bodens Fästning byggdes under åren 1902 -1912 fungerade kyrkbyn som bostad tll de många kuskar som bidrog till byggandet med sina hästforor. Idag drivs kyrkbyn av Stiftelsen Kyrkkläppen och fungerar på sommaren som bostäder till turister och besökande i Boden, men är även en plats för marknad och skördefest.


  Öppettider Att tänka på  
Tel: +46 (0) 921 19870 Adress: Kyrkstugorna, Strandplan 25, 961 34 Boden